Brief uit de gevangenis

2 12 2008

gevangenis-bruggeTwee weken geleden al berichtte De Morgen over de AIBV, de superbeveiligde afdeling voor topcriminelen in de Brugse gevangenis. Douglas De Coninck – is dit de énige Vlaamse journalist die nog écht onderzoek doet?  -correspondeerde een tijd met Ashraf Sekkaki, een topgangster die er opgesloten zit.

Zijn verhaal is fascinerend, omdat we eigenlijk niet zouden verwachten dat er in België nog zo’n mensonwaardig gevangenisbeleid bestaat. De verwijzing in het artikel naar de gevangenis op Guantanamo Bay is niet slecht gekozen. Sekkaki beschrijft tot in de details de wrede omstandigheden van zijn gevangenschap.

Ik maak me wel wat bedenkingen bij het lezen van dit artikel. Allerlei argumenten uit de discussie over het gevangeniswezen, komen bij me op. Volstaa vrijheidsberoving niet als straf, met het daarbijhorende ontbreken van allerlei zaken die het leven aangenaam maken? Maar het creëren van extra stress, het tergen, het psychologisch martelen zoals het in het artikel beschreven staat, lijken me zinloos, zelfs gevaarlijk.

Maar anderzijds is het logisch dat ik als lezer meega in het  verhaal van De Coninck, dat is de bedoeling van het artikel. Ik hoor dus geen argumenten van slachtoffers, specialisten en deskundigen. Ik weet zelfs niet of alles wat in het artikel beschreven staat, waar is. Ik aarzel dus me uit te spreken over deze toestand.

Het is me daar dan ook niet om te doen. Veel frappanter aan het artikel vind ik dat Sekkaki overkomt als een taalvaardig man (het artikel werd geïllustreerd met foto’s van zijn brieven). Dat verbaast me niet alleen omdat hij allochtoon is – ik stel elke dag vast hoe groot de taalachterstand is bij deze groep zonder daarom in hokjes te willen denken – , ook omdat hij een gangster is en daarvan verwachten we nu eenmaal niet meteen dat ze goed opgeleid zijn. Het verband tussen opleidingsniveau en de kans op normvervaging, enzovoort.

Sekkaki schrijft niet alleen vlot Nederlands, hij drukt zich ook correct en met een zekere allure uit. In een tijd waarin een groot deel van de bevolking het schrijven van een gewone brief al als een zware opgave beschouwt, vind ik dat des te opmerkelijker. Een citaat: ‘De bewakers en de gevangen vinden elkaar in hun verslaving en wederzijdse haat. Ik lijk op hen. Net als zij heb ik haatgevoelens, een beklemming net onder mijn middenrif die krimpt en groeit als een tumor.’ Dat is wel wat anders dan Aspe. Die kerel zou verdorie een blog moeten beginnen.


Acties

Informatie

29 responses

3 12 2008
vandepotgerukte

Hij heeft natuurlijk alle tijd om zijn Nederlands bij te schaven.
Was getekend

3 12 2008
micheleeuw

Ik moet de 2 klokken horen luiden voor ik een oordeel vel, maar zullen de cipiers wel eerlijk zijn ?

5 12 2008
Daniel

Da’s ook toeval. Ik zat me vandaag nog af te vragen of Douglas De Coninck dan echt de allerlaatste beoefenaar van ‘investigative journalism’ is in dit land. Ik hoop maar dat hij niet bij de ontslagen journalisten zit bij DM…

5 12 2008
sezaar

Als De Coninck de laatste onderzoeksjournalist is of deze die als toonbeeld moet dienen, dan hou ik mijn hart vast. De man bericht consequent eenzijdig en haalt alleen die feiten aan die binnen zijn theorie passen. Je haalt zelf aan dat hij maar één kant belicht, dat lijkt zijn vaste methode te zijn.

En misschien heeft die gevangene literaire kwaliteiten of misschien heeft iemand anders zijn hand vastgehouden bij het schrijven. Zelfs dat weet je nooit zeker.

5 12 2008
R

Douglas De Coninck is zondermeer één van de grootste nitwits in journalistiek Vlaanderen. Al járen kijk ik bij dergelijke sensationele schrijfsels wiens naam onder het artikel staat en ik kan iedereen verzekeren dat DDC een zeer goeie reden is om geen tijd te verspillen aan de onzin die hij telkens weer weet neer te pennen.

Ik hoop ten zeerste dat hij een “De Morgen-C4” onder de neus geduwd krijgt zodat hij gestimuleerd wordt om een job te zoeken waar hij nu eens wel talent voor heeft. Wie gelooft die man eigenlijk nog en vooral, waarom krijgt dat gespuis nog zo veel krediet? Het enige medium waar hij werkelijk thuishoort is het “magazine” Blik, leesplezier voor de zwakzinnigen onder ons maar verder volstrekt irrelevant…

En ja, journalisten zijn maar mensen en kunnen dus af en toe eens een fout maken, maar bij DDC gaat het niet meer om fouten maar om bewust misleidende sensatie-journalistiek. Voor mensen die vertrouwd zijn met de onderwerpen waarover hij zogezegd “naam” heeft gemaakt (en wat voor één !) staat de irrelevantie al lang niet meer ter discussie. Alleen jammer dat hem nog steeds een medium wordt aangeboden om rustig verder te gaan met zijn sensationele schrijfsels die gebukt gaan onder totale onzin en dat het publiek zelf niet de mogelijkheid heeft om in te schatten wat de correctheid van zijn artikels is.

Nu ook weer met dat zogenaamd Guantanamo-verhaal. Ik vraag me af of DDC al ooit eens een gevangenis van binnen heeft gezien, en dan heb ik het natuurlijk niet over de bezoekruimte… Heeft hij zijn contactpersoon gesproken, bezocht, of was een briefje voldoende om nog wat kolommetjes in de krant te vullen. Wat ik echt betreur is dat journalisten enkel worden beoordeeld op basis van de weerklank die hun bijdragen opleveren en duidelijk niet op grond van de inhoud of de correctheid, relevantie, deontologie,…

En ja natuurlijk het woord “Guantanamo” verkoopt, dat is bekend, zeker bij het lezerspubliek van De Morgen (dat is geen verwijt hoor, als hij zou geschreven hebben voor een joodse krant zou hij ongetwijfeld de term “nazi-praktijken” hebben gebruikt). Ook ik bekijk de hele Guantanamo-episode vol afschuw, maar dan heb ik het wel over Guantanamo Bay en niet over Brugge. Om zo’n vergelijking te durven maken moet men werkelijk elk normbesef verloren zijn, maar van DDC was me dat al eerder opgevallen (denken we ondermeer even terug aan zijn kruistocht tegen Di Rupo, die evenwel kort maar krachtig was en waarover ik hem nochtans nooit plubliekelijk zijn verontschuldigingen heb horen aanbieden. Nee hij zal het wellicht te druk hebben gehad met het nasporen van alweer een “nieuw” schandaal, waarop hij haast het monopolie lijkt te hebben).

Om terug te komen op jouw item, SveN, dat er in de gevangenis van Brugge een speciale afdeling bestaat waar er een hoger beveiligingsregime geldt voor onhandelbare en vluchtgevaarlijke gevangenen dat klopt. Dat er onlangs een zekere Sekaki in die afdeling heeft verbleven kan ik me met enige goodwill ook nog voorstellen, maar aan al het overige kan je onmogelijk veel geloof hechten. Dus wat die taalvaardigheid betreft van die zogenaamde Sekaki, zou ik me ook geen al te grote illusies maken. En lig alsjeblieft ook zeker niet wakker van die zogezegde psychologische martelingen waarnaar wordt gealludeerd in het artikel. “Marteling” is vaak één van de eerste woorden die een persoon in hechtenis in de mond neemt als hij eens iemand vindt om zijn ongenoegen te uiten en dat er onder de gevangenispopulatie heel wat ongenoegen heerst, kan ook bezwaarlijk als “nieuws” worden bestempeld.

En om op je inleiding terug te komen (“Douglas De Coninck – is dit de énige Vlaamse journalist die nog écht onderzoek doet?”), nee dit is enkel de enige die je voor eender wat voor je kar kan spannen en sowieso een artikeltje zal vullen met al wat je hem op de mouw spelt, als het maar verkoopt…

Onder het mom “waar rook is, is vuur” heeft dat heerschap al heel wat schade aangericht, bewust of onbewust dat laat ik in het midden. Een geluk dat er in heel het politie -en justitielandschap geen evenkni van die fantast rondloopt, of het zou nogal een rotzooi worden. Maar door zijn voortdurende verdachtmakingen van alles en iedereen blijft hij natuurlijk wel populair, want zo’n doemverhalen gaan jammergenoeg als zoet broodjes over de toonbank.

Let op SveN, dit is geen verwijt aan jouw adres hoor, ik kon het me enkel niet laten om het waarheidsgehalte van een “made by DDC” eens in het juiste perspectief te plaatsen. De waarheid heeft immers ook haar rechten, nietwaar?
En wat het welzijn van de gevangenispopulatie betreft zou ik toch voornamelijk willen wijzen op de rapporten van Amnesty International, De Raad van Europa (die naast het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het CPT (the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) op dat vlak heel goed werk levert) en tal van andere NGO’s die zich inzetten voor de menswaardige behandeling van gevangenen. Als deze instanties zich uitlaten over een bepaalde behandeling dan is dat na een zeer grondig onderzoek ter plaatse en het horen van alle betrokkenen en niet op basis van een (vermeende) klachtbrief van een misnoegde gevangene…

9 12 2008
sezaar

Dit weekend stond een profiel van de gevangenen uit deze gevangenis in De Standaard. Zelfs voor andere gevangenen vormen ze een continue bedreiging. Ik geloof dat Sekkaki effectief verschillende doodsbedreigingen geuit had tegenover bepaalde cipiers. Binnen een gevangenis mag je zo een bedreiging toch al wat ernstiger nemen, heeft DDC dat ook vermeld in zijn artikel?

9 12 2008
SveN

Laat me even verduidelijken dat ik eigenlijk geen mening heb over Douglas De Coninck. Ik stel alleen vast dat er weinig andere namen zo vaak opduiken, of zelfs ‘onthullende’ artikelen tout court.
Maar goed, dank voor de interessante aanvullingen!

11 12 2008
sezaar

“Ik weet zelfs niet of alles wat in het artikel beschreven staat, waar is. Ik aarzel dus me uit te spreken over deze toestand.”

Die uitspraak in je post maakte duidelijk dat je een te prijzen kritische reflex hebt hoor. :-)

11 12 2008
Aïda

Afgelopen weekend in De Standaard een aanvullend artikel over “de gevaarlijkste gangsters van ons land” en o.a. deze Sekakki met een ietwat andere toon.

14 12 2008
Anoniem

Ashraf Sekkaki is en blijft een MAN!!!!

14 12 2008
Miss El Madrina

Geloof mij, Niemand kan tegen Ashraf op!!
He’s the Man!

8 04 2009
aziz

miklo, miklo als je kunt lezen man
blijven volhouden en als je op en dag vrijkomt
wees dan en echte man en probeer er niet terug te
zitten

15 04 2009
kassi

billy the kid, hij is een van de enigste da je nog kunt zegge dat een man nog balle aan zijn lijf kan hebben?

24 07 2009
Mechelaarse

Achraf , Wollah Chapo !!
Je Bent De Voorbeeld Van Elke Mechelaar en Gangster !
Sekkaki Is Een Man En Blijft Een Man !
SCHRIK VAN DE FLIKKEN xD
x

24 07 2009
Elenora

Niet moeilijk dat hij terug van de gevangenis is intsnapt zijn vrijheid word ontnomen en zijn ik zijn

25 07 2009
shab plein

e wollahh zo moeta echte zieke me helicopter ontsnapt 3andak da ge ni trug word gepakt ge weet familia 3awen altijd

25 07 2009
shab plein

u broertje echte kleine player me zijn haar

27 07 2009
coezij

je bent de man zoals als jou zijn er zelden opde wereld chapoo familia we staan achter je alla3awnek

28 07 2009
Al3aila

wielie wielie zieke berichtjes!! Das zkr niet goed dat hij ontsnapt is mannen! Ge moet den Achraf niet gaan zitten ophemelen!! Ocharme zijn moeder die hierdoor aant crepere is. Nu hij ontstnapt is en Interpol zelfs op de hoogte is heb ik schrik dat ze hem gaan killen. Ge weet wel. Nsara. Mohiem. Kzou zegge waar je ook bent ga terug na de gevangenis zo weten wij tenminste dat je nog leeft.

28 07 2009
Al3aila

shaab malines:(

28 07 2009
..

wat voor persoon jullie ophemelen, AllahYehfed,
de Echte goede mensen vergeten wij, de gangsters en criminelen zien wij als held??
De wereld is werkelijk aant vergaan,

14 08 2009
BuitenlandSa7bi

Mogen de engelen van Allah (Swt) over je waken n met je zijn- InshaAllah ya rab zullen ze je nooit van hun leven vinden.. Mogen Allah (Swt) hun ogen blind maken .. tijdens de zoektocht naar jouu blijf zo door gaan.. Thallah A.a.

14 08 2009
zebi

ee kijk ge voelt een gangster enzu oké ma u leven is na de kloete makker

15 08 2009
DD

Een groot deel van die reacties hier staat in schril contrast met die geletterdheid van de gangster, moet ik zeggen….

16 08 2009
mocro 4 life

jullie reageren gewoon op die manier omdat we het hier hebben over een marokkaan en wie heeft gezegd dat hij die doodsbedreigingen echt heeft geuit tegen die cipiers je was er toch niet bij hé dus wij moeten niet oordelen want wij hebben niks gezien alleen de personen die erbij waren hebben het recht om te praten

16 11 2009
aboehari

allemaal de schuld van mol markt en hutte die hebben ons geen kans gegeven door opvoeders en cipiers die pakken dagelijks en dik lijntje voor dat ze beginnen werken en dan kome die ons daar zot maken VUILE STINKENDE BELGEN MET DE CIPIERS EN DE FLIKKEN ERBIJ FUCK JULLIE ALLEMAAL HOEREZONEN RASICTEN…. en er komen nog andere films na die van achraf hoor tjah de belgen en de flikken zullen hier voor boeten hahahahah…… MEIRKSEM NTEGESAD NICHEN MEIRKSEM STINKT EVEN HARD ALS MIDAR

31 12 2009
Anoniem

WAT IS ER GEBEURT

13 11 2012
hajar

ik zoek iemand die zalough rachid noemt ik zoek hem al 3jaar en ik hoor nog altijd nikes meer over hem wie kan me helpen plsssssssssssssss ik had gehoord dat hij opgepakt door de politie in gent en ze hebben hem verhuist naar de brugse gevangenis plsssssssssssssssss wie wilt me nu helpen

5 07 2014
rania

De sekkakis zijn.niet slecht zoals julie denken de mama heeft veel aan haar handen maar zoals ze zij zolang ze niemand vermoorden is alles inorde inshaAllah jkoen lkheer a khalti

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: