Anti-Sven (2): de Potsierlijke Politici

20 01 2010

Tijd voor deel twee in de serie van mensen die ik vele jaren van bloggen en meningen spuien, tegen de borst heb gestoten. Na de Fiere Filiaalhouder is het de beurt aan

Deel 2: De Potsierlijke Policiti.

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, verscheen op mijn toen nog veel minder gelezen blog een artikel waarin ik me eens goed liet gaan. Ik had genoeg van het simplistische niveau waarop in Haaltert politiek gevoerd werd, na enkele jaren als lid van een jeugdvereniging geconfronteerd te zijn met besluiteloosheid, gepamper, leugens en simpele onkunde. Ik ergerde me ook dood aan de infantiele manier van campagne voeren. Bovenal zag ik in deze lokale strijd om de macht vooral de mens in al zijn lelijkheid: amateuristisch, hypocriet, machtsbelust, snakkend naar enige erkenning als iets meer dan een simpele boerenkinkel. De vanzelfsprekendheid waarmee de zich zowat onkwetsbaar wanende bingokoning en officieuze burgemeester Willy Michiels de gemeente en zijn slaafse volgelingen naar zijn hand zette, was me er toen zelfs te veel aan. Ik reageerde op de enige manier die ik daar toen voor geschikt vond, zijnde een poging tot sterke satire.

Het artikel vind ik  – al zeg ik het zelf – nog steeds amusant leesvoer. Ik was er destijds ook erg tevreden over. Maar het maakte heel wat los. Zo’n half jaar later schreef ik dan ook een vervolg. In deze terugblik beschreef ik welke reacties en gevolgen er waren op het artikel. Het is nog steeds mijn meest besproken blogstukje en laat ons eerlijk zijn, dat is, misschien heel onbewust, toch ook een beetje waarom we schrijven. Overigens voegde ik kort na het verschijnen van het artikel wel een soort verantwoording toe, waarmee ik hoopte dat de lezers dit toch als iets meer zouden zien dan een uitlachfestijn.

Toen enkele weken na het verschijnen van het artikel de eerste tekenen van beroering duidelijk werden, heb ik het misschien een dag of wat benauwd gehad. Niet voor de gevolgen voor mezelf – wie kon me wat maken? – wel voor mijn familie. Mijn moeder vond het alweer allemaal erg grappig, het is dan ook van haar dat ik mijn bewustzijn voor bekrompenheid en idiotie geërfd heb. Mijn grootouders vonden dat allemaal wel best, al waren ze natuurlijk wel heel erg bevriend met één van de geviseerde personen. Toch zagen zij de bredere context en hebben ze er geen minuut van wakker gelegen. Mijn grootvader wist zo weer wat te vertellen bij pot en pint en is nu zelfs een veel meer ontevreden burger dan ik destijds.

Maar ik had ook mijn familie niet gespaard. Eén van de bespotte gemeenteraadsleden was de broer van mijn vader. Ik heb tijdens het schrijven misschien even geaarzeld, maar de beslissing viel al snel: potsierlijkheid dient aangepakt te worden. Op een dag trof ik  dan wel een geshockeerde grootmoeder aan: ‘Sven, ebde gij op de computer iets geschreven over Nonkel Marc?’ . Dat was even slikken. Mijn oma is een eenvoudige vrouw die haar hele leven doet wat de samenleving dicteert en vindt dat men zich in het leven vooral kalm en onopgemerkt moet houden. Dat uitgangspunt heeft ook mijn vader geërfd. Aan hen uitleggen wat mij drijft en waarom een toevallige bloedband dat niet verhindert, was misschien wel het pijnpunt van dit hele initiatief. Mijn oom zelf, die ik eigenlijk nauwelijks zie, heb ik daarover nooit gesproken. Toen ik hem pas vele maanden later eens tegen het lijf liep, repte hij er met geen woord over. Ik zag daar geen overwinning in hoor, – eerder opluchting zelfs want zo’n grote mond op een blog is toch iets anders dan in werkelijkheid – maar ik vond het ook veelzeggend. Een confrontatie  op volwassen niveau levert vaak empathie en nuancering op, maar misschien werd ik daar te min voor geacht? Stiekem denk ik echter dat hij gewoon een beetje bang van me was. Zou het?

Verder heb ik nadien nooit meer iemand ontmoet die in het artikel vermeld werd. Een beetje onverwacht eigenlijk, al liep deze periode ook wat gelijk met het moment waarop ik Gent als thuishaven koos. Was het dan een soort afscheidsbrief? Toch heb ik nadien nog vaak over de strapatsen van het Haaltertse beleid gerapporteerd op deze blog en ergens ben ik wel altijd gewapend geweest tegen een onverwachte ontmoeting en eventueel bijhorende confrontatie met de geviseerde lieden.

Nu niet meer. Het artikel is nog steeds relevant want er is weinig veranderd, maar voor mij is dit verleden tijd. Ik sta achter wat ik toen schreef, moet zelfs lachen om bepaalde beledigingen, maar vier jaar later vind ik dit allemaal compleet onbelangrijk. Het stelt allemaal zo weinig voor en ik heb het wat te doen met de mensen voor wie de Haaltertse politiek een leefwereld is waarbinnen ze zich geestelijk en sociaal moeten ontwikkelen. Het bestuur van Haaltert symboliseert voor mij nu de ultieme bekrompenheid. Gelukkig ver uit mijn gezichtsveld.

Lees ook: deel 1: De Fiere Filiaalhouder
en deel 3: De Steigerende Studiemeester


Acties

Informatie

5 responses

12 02 2010
wynant kurt

Sven,

Ik ben heel toevallig op je site terecht gekomen en heb enkele stukjes gelezen. Ik wist indertijd dat je reactie had gegeven op de lokale politiek maar na het lezen van “hoe het verder verliep” was ik toch even verrast.

Enkele leiders van OJK zouden dit artikel opgehangen hebben in een cafe?
wel Sven, ik kan u zeggen dat dit helemaal niet heeft plaats gevonden, wanneer dit wel zo was zou ik dat toegeven.
Waarom denk je dat OJK staat of stond?
(ik ben gestopt met OJK toen ik vader werd) ONAFHANKELIJK, ik denk wel dat jij weet (en je was er dikwijls zelf bij) dat ik dikwijls het vuur aan de schenen heb gelegd bij de betrokken schepenen.
Wij waren onafhankelijk en wilden niet leven uit iemands anders hand…

12 02 2010
SveN

Beste wynant kurt,
Wat het afprinten van het artikel betreft: ik heb destijds deze info uit betrouwbare bron vernomen. Uiteraard is het mogelijk dat de context vervormd werd. Misschien was de persoon die het afprintte, geen lid van OJK, maar iemand die toevallig in een café zat waar ook die leiders zaten. Misschien was het de cafébaas zelf. Misschien was het toch iemand van OJK en weet jij dat gewoon niet. Dat printen is dan ook compleet onbelangrijk, het ging er mij om dat het artikel werd verspreid en doorgegeven/tentoongesteld ter amusement van anderen. En dat is wel degelijk gebeurd, wie het ook afprintte. Ik weet zeker dat diverse inwoners van Kerksken het artikel gelezen en becommentarieerd hebben. Dàt was gewoon de essentie.
Al ga ik er niet wakker van liggen als het eigenlijk allemaal niet gebeurd is.

Los daarvan lijkt u dit enigszins als een ‘beschuldiging’ te zien, maar zelfs al zou u of een andere OJK-er de ‘afprinter’ zijn, dan is dat toch maar gewoon wat het is? Ik koppel daar helemaal geen afhankelijkheid aan. Het is niet omdat iemand dat artikel afprint en rondgeeft in een café dat hij daarom al dan niet tot de geviseerde groep behoort of de auteur ervan gelijk geeft.

Wél koppel ik jullie in het artikel zelf aan VLD en misschien verdien je daar een verantwoording voor. Ondanks jullie onafhankelijkheidsmantra, heb ik altijd de INDRUK gehad dat jullie wel wisten op welke politieke knoppen te drukken om de zaken in jullie voordeel te laten spelen. Dat jullie, concreter, een aantal invloedrijke VLD-ers, en dan in de eerste plaats Willy Michiels, voor jullie hadden gewonnen. Dat kun je ontkennen, ik zag de zaken gewoon zo.

Ik wil daarmee niets over het bestaansrecht van OJK zeggen. Toch heb ik daar altijd wat bedenkingen bij gehad. Jullie hadden het geluk dat Gina Verbestel als toenmalige schepen van jeugd, geen kaas gegeten had van jeugdbeleid. Een verstandige schepen zou nooit toegestaan hebben dat een bestaande jeugdbeweging (scouts dacht ik?) ten onder gaat ten voordele van een nieuw opgerichte vereniging, enkel door verschillende visies (of gewoon wat geruzie) in de organisatie. Ik koppel daar geen oordeel aan over jullie werking, want daar weet ik helemaal niets over, wel dat in een normaal jeugdbeleid de oprichting van een nieuwe jeugdorganisatie enkel zou moeten gestimuleerd en ondersteund worden als daar een behoefte voor is, als er een nood is aan jeugdwerking. Aangezien Kerksken al een vereniging had – of die nu goed werkte of niet – en de motivering van deze nieuwe beweging vooral steunde op negativiteit tegenover de oude vereniging, was het beleidsmatig gewoonweg een flater jullie groen licht te geven. Er volgde nogal wat onvrede op, teleurstelling, gestook, gekibbel tussen ouders, twijfel, kinderen die niet meer wisten bij welke vereniging ze nu eigenlijk hoorden, … Want wat is uiteindelijk het resultaat (en ik herhaal dus dat ik daarmee geen uitspraak doe over jullie werking)? Dat Kerksken een eigen jeugdvereniging heeft, alleen heet ze nu OJK. Maar ze had toch evengoed nog steeds scouts kunnen zijn? OJK is enkel ontstaan vanuit een drang naar het grote gelijk, een persoonlijke vete. Een schepen die dat ondersteunt doet zijn werk zonder visie. Men had toen rond de tafel moeten gaan zitten met de betrokken, met mensen vanuit de scouts eventueel, om een oplossing te zoeken. Zelfs al wil ik aannemen dat er daar misschien ongeschikte leiders in zaten of wat dan ook het probleem was. Want zeg nu zelf, volwassenen die jongeren willen overtroeven omdat ze het zelf beter kunnen, dat is toch gewoonweg flauw? Goed mogelijk dat er daar in die scouts idioten of krapuul of wat dan ook zat. Goed mogelijk dat ze geen goed beleid hadden, geen goed contact met hun leden, geen goede organisatie, dat ze op kamp domme dingen deden. Mij allemaal gelijk. Dan nog vind ik het wat kleinzerig om dan als volwassene eens te gaan tonen hoe het allemaal moet. Een jeugdvereniging biedt jongeren kansen te falen in een systeem dat zichzelf altijd weer herstelt. Dat zou allemaal wel goed gekomen zijn hoor, met die scouts. Petje af voor wat je allemaal gerealiseerd hebt hoor, maar ik denk dat je het vooral als een persoonlijke triomf zag. Iemand van bijna 30 weet het uiteraard allemaal beter. Maar daarmee ontneem je ook de charme en de kansen van anderen die een jeugdbeweging biedt, en daarmee zelfs de essentie van een jeugdvereniging. Ook dat had een schepen moeten beseffen.
MVG

18 07 2012
Anoniem

Beste,

Ik heb vandaag je blog ontdekt. Verrijkend? Vooroordelen over bepaalde personen? Ik laat het in het midden. Ik weet nu inmiddels dat je leraar bent op een Freinetschool, en ja ik weet wel wat dat is. Alleen die combinatie… leraar + gent = die schrijft over Haaltert -> hmmmm

Wetende dat leraars de moeilijkste mensen zijn samen met dokters en architecten én dat “deze” nou net zo’n uitgesproken mening moet hebben over een boerengat als “Haaltert”. Ik woon zelf ook in een boerengat ergens naast Haaltert maar ben er wel verdomd fier op. Ik woon dan ook niet in Gent heb er wel eventjes van geproefd maar oh wat kan ik genieten van ons boerengat. Gent en ons boerengat liggen een wereld uit elkaar dat is mijn bescheiden mening. Ik kon v beiden genieten maar geef me toch maar het laatste.

Om over Haaltert etc. te oordelen moet je er mijn inziens zelf instaan. Willy Michiels doet hele mooie dingen voor mensen die minderbedeeld zijn en niet alleen voor deze mensen. Dit kan je niet van alle mensen zeggen die rijk zijn zeker niet. Moest iedere rijke persoon doen zoals meneer Michiels dan zou de wereld een pak mooier zijn (hiermee bedoel ik iets delen). Meestal zijn deze egoïstisch en kijken nooit achterom. Ik heb meneer Michiels een paar keer zéér vluchtig ontmoet en nooit tegen gesproken maar ik ken wel verschillende zaken die hij verwezenlijkt heeft en neen ik heb nooit op enige manier mee kunnen profiteren van zijn rijkdom en zou dit ook niet willen. Ik heb zo mijn eigen visie op rijkdom en profiteurs.

Maar geloof me er is een groot verschil tussen bijvoorbeeld Meneer Michiels of Meneer Declercq of pakweg Jean-Luc Dehaene want vergeet niet ook zij konden in “jouw” gemeente Haaltert woonachtig geweest zijn en daar de plak zwaaien. Wat had je dan moeten schrijven? Ik denk niet zoveel… want zo’n mannen laten niet zomaar over zich schrijven en wat hebben zij al voor goeds gedaan??? Je mag zelfs nog niet over Declercq zijn terrein vliegen met je helikopter dat zegt genoeg mijn inziens.

Michiels sjoemelt, Michiels heeft de touwtjes in handen, Michiels is niet eerlijk, Michiels manipuleert SO WHAT? Er zijn er zoveel en die doen niets terug voor de gemeenschap daar erger ik mij veel meer aan! Daar erger ik me aan schrijf eerst over al die egoïstische zakken en begin dan met Michiels. Want hoeveel je ook schrijft politiek is politiek en het zal altijd een machtsspelletje blijven waar de gewone burger NIETS in te zeggen heeft. Nu niet en nooit niet! Hoe mondig en intelligent onze jeugd ook mag zijn.

Van een andere filosoof …

18 07 2012
SveN

Eigenlijk wil ik anonieme reacties niet laten staan op deze blog. U hebt een probleem met mijn mening, maar ik durf er dan toch een naam onder plaatsen.

Eerst en vooral is misschien niet duidelijk dat ik verdorie 25 jaar in Haaltert heb gewoond. Mijn grootvader was er jarenlang eerste schepen. Mijn andere grootouders hebben als middenstanders jarenlang een rol gespeeld in de Haaltertse samenleving. Ik heb me lang geëngageerd in Haalterts jeugdwerk. Ik heb dus indrukken genoeg op gedaan en verhalen genoeg gehoord om te weten waarover ik het heb. Ik denk dat ik dus absoluut recht van spreken had toen ik het over deze gebeurtenissen had.

U vindt het blijkbaar nogal straf dat ik zomaar over onze kasteelheer durf schrijven. Blijkbaar mag ik het als een geluk beschouwen dat mij dat toegelaten wordt. Oei, mijn deurbel gaat? Zou het de persoonlijk censurist van Willy Michiels zijn? Gelukkig is er vrije meningsuiting en daar zal nooit iets tegen in te brengen zijn, ook niet door Declercq of Dehaene (alsof die mij het zwijgen zouden opleggen als ik in hun gemeente zou wonen, wat kan die mensen dat schelen?) Tot dusver zijn uw opmerkingen ridicuul en steunen ze op achterhaalde ideeën. Willy Michiels heeft geen minuut slaap gelaten om wat ik hier schrijf en zal als publieke figuur heus wel tegen wat kritiek kunnen.

U neemt het op voor meneer Michiels zonder hem te kennen? Ik ken hem evenmin persoonlijk al heb ik hem uiteraard vaak ontmoet. Mijn beide grootouderparen waren/zijn persoonlijk met hem bevriend, al meer dan 60 jaar. Laat mij u dus gerust stellen. Het is een charismatische, vriendelijke en gulle man. Maar ik trek dat beeld open en zie een man van eenvoudige komaf die het gemaakt heeft. Niemand heeft ooit genoeg. Geld en macht zijn moeilijk te weerstane verleidingen. Een heel dorp aan je voeten liggen hebben, omringd worden door jaknikkers en marionetten, dat klinkt aantrekkelijk voor sommigen.

Hij doet daar op zich niets verkeerd mee, feitelijk gezien dan. (al waren er wel een paar gerechtelijke onderzoeken en was er toch een veroordeling voor corruptie en waren er verdenkingen van witwasserij maar ja daar had Haaltert geen last van). De bevolking vergeeft alles want Michiels zorgt voor zijn dorp. De meesten laten hem dus zijn gang gaan. (u hebt toch wel gelezen dat ik na het artikel diverse mails kreeg van mensen die zich benadeeld voelden door Michiels? Die bestaan dus ook) Maar u vindt – en dat is toch wel heel straf – dat iedereen zijn boekje mag te buiten gaan (“Michiels sjoemelt, Michiels heeft de touwtjes in handen, Michiels is niet eerlijk, Michiels manipuleert SO WHAT?”) zolang ze ook maar wat goeddoen voor de gemeenschap. Voila, u bent het levende bewijs dat er klootjesvolk bestaat met Middeleeuwse principes. Manipuleren, sjoemelen, corrupt zijn, enz, dat mag allemaal. Dat is clean natuurlijk. Wie heeft daar nu last van? Tot hoever moet je zo’n opvattingen in stand houden? Wat met een dronken burgemeester die een kind doodrijdt maar die wel veel goeddoet voor minderbedeelden. De politicus die een vrouw misbruikt en haar zwijggeld biedt maar zo’n brave mens is? De minister die een moord pleegt of een kind verkracht maar toch altijd zo vriendelijk goeiendag zei en ‘hij heeft mij nog geholpen met mijnen belastingbrief’? Och meneer de rechter, ze deden zoveel voor minderbedeelden, laat die mensen toch!

We dwalen af, dit wordt een morele discussie over waarden en normen. Ik wil hier eigenlijk Michiels zijn proces niet meer maken. Het gaat mij meer om de situatie in het algemeen in Haaltert. Politiek stelt er niets voor. Het zal er dezelfde machtsstrijd zijn als in heel België, om postjes en penningen, dat is waar, maar daarom moeten we ons daar toch niet bij neerleggen? Is dat wat u uitdraagt naar anderen, uw kinderen of kleinkinderen bv? Laat maar gebeuren, verzet je niet, wees gedwee. Zwijgen en volgen. Ze doen toch zoveel voor minderbedeelden. In tegenstelling tot leraars, dokters en architecten.

Mijn schrijfsels zullen niets veranderen (maar het heeft dan toch hier en daar wat losgemaakt, hebt u dat dan ook gelezen?). Maar moet dat mij dan tegenhouden om er niét over te schrijven? Ook als mensen met oogkleppen op, zoals u, dat niet verrijkend vinden?

Tenslotte stel ik vast dat u ook over mij een oordeel hebt zonder mij te kennen – heel menselijk natuurlijk. Ik heb nergens het woord ‘boerengat’ gebruikt. U geeft ook zelf aan te weten wat Freinetonderwijs is, alsof u er van uitgaat dat ik dat tegen u zou gebruiken. Die twee zaken doen me denken dat u een arrogante of superieure indruk van mij hebt, enkel en alleen omdat u het niet met mij eens bent?

Ik ben geenszins een filosoof maar u duidelijk nog veel minder.

19 07 2012
Madame Commentatore

Ach Sven, het is sterker dan jezelf.. :-)
Bewonderenswaardig dat je nog de moeite neemt om zo uitgebreid te antwoorden…. maar dat sluit natuurlijk geheel aan bij wat je zelf in vraag stelt: ‘Laat maar gebeuren, verzet je niet, wees gedwee. Zwijgen en volgen….’

‘Het artikel is nog steeds relevant want er is weinig veranderd, maar voor mij is dit verleden tijd. Ik sta achter wat ik toen schreef, moet zelfs lachen om bepaalde beledigingen, maar vier jaar later vind ik dit allemaal COMPLEET ONBELANGRIJK. Het stelt allemaal zo weinig voor ….(…)…. Gelukkig ver uit mijn gezichtsveld.’ is het einde van je stukje.

Die vier jaar later zijn er ondertussen al zes… Een ambtstermijn.
(Oja, er zijn gemeenteverkiezingen dit jaar, ook in Haaltert! Gelukkig ver uit je gezichtsveld!)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: