Het spruitige spreekwoord (6)

18 05 2013

Mijn collega Caroline blijft onbewust heel creatief met uitdrukkingen omspringen.

Onlangs opende ze een verrassende brief: ‘Ik sloeg bont en blauw uit toen ik dat las!’

Lees hier meer van haar versprakingen.

Qué (11)

13 01 2013

Het is bijzonder lang geleden dat ik nog eens wat verzamelde taalflaters op u losliet. Ik kijk dan ook opmerkelijk minder dan vroeger naar slechte tv-programma’s waarin de kans op misversprekingen altijd wat groter is. Het voorbije jaar bijeengescharreld:

Eva Daeleman was verheugd. ‘Er is alweer een nieuwe Vlaamse film uit de grond geschoten!

Laurette Onkelinx beloofde in haar beste Nederlands dat ‘de vaccijnen gratis zullen zijn‘.

In Man Bijt Hond lichtte iemand haar eigen creativiteit toe: ‘En zo zijn we gaan brainwashen tot we een goede naam vonden.’

Er werd ook iemand opgevoerd die fungeerde als ‘aanspreekbuis‘.

Tenslotte omschreef iemand haar huisdier als een ‘meer dan gemiddelde hond‘.

Meer versprakingen hier.

Het Spruitige Spreekwoord (5)

2 06 2012

Afgelopen week concludeerde collega Caroline tevreden dat ‘alles op rijtjes loopt’.

Het kanariekoppel in haar klas heeft een jong. Na observatie stelde Caroline vast dat ‘de mama voedsel vergadert in haar bek’. Het West-Vlaamse vergoaren is dan ook een multi-inzetbaar werkwoord.

Mijn collega Caroline is gelukkig altijd de eerste om met haar eigen versprakingen te lachen.

Lees ook:

Het spruitige spreekwoord (1)
Het spruitige spreekwoord (2)
Het spruitige spreekwoord (3)
Het spruitige spreekwoord (4)

Niet weerhouden

29 04 2012

In Canvascollectie krijgen heel wat kunstenaars, would-be-kunstenaars en pseudo-kunstenaars te horen dat ze ‘niet weerhouden’ worden. Dat blijkt jammer voor hen te zijn, terwijl ze eigenlijk verheugd mogen dromen van roem en rijkdom. ‘Iets weerhouden’ betekent immers ‘tegenhouden of beletten’. De kunstwerken of knutselarijen die dus ‘niet weerhouden’ zijn, worden dus eigenlijk ‘niet tegengehouden’ en zijn dus in feite wél geselecteerd.

Deze hardnekkige taalfout blijkt niet te bannen uit ons taalgebruik. In 1992 of ergens daaromtrent kreeg ik van VTM te horen dat ik ‘niet weerhouden’ was om deel te nemen aan De Vraag van 1 Miljoen. Ik vond dat een verwarrend bericht en las de brief keer op keer na. Het was me duidelijk dat er geen miljoen te rapen viel, maar waarom maakte men mij dat duidelijk met een uitdrukking die precies het omgekeerde betekent? Ik zocht dit op om zeker te zijn en sindsdien is dit één van die taalfouten die me nooit ontgaan.

De juryleden van de Canvascollectie lijken me intelligente mensen. Dat betekent niet dat ze geen taalfouten mogen maken. Maar de uitdrukking ‘niet weerhouden’ is zo’n vastgeroeste fout die ik vooral associeer met mensen die niet gewend zijn zich in standaardtaal uit te drukken en dan maar hun toevlucht nemen tot dooddoeners en clichés. Het soort mensen dat ook ‘daar’ zegt als ze ‘aangezien” bedoelen of zijn familienaam voor de voornaam zet. Mijn naam is Vanderborght Roger en daar ik op het ministerie tewerkgesteld ben, ben ik woonachtig te Moorslede. U weet wel.

Lieden die een plaats in de jury van Canvascollectie krijgen, zouden belezen, kritische, welbespraakte mensen horen te zijn. En daarvan verwacht ik dat ze het woord ‘weerhouden’, in welke betekenis dan ook, naar het rijk der vergeten woorden verbannen.

Het verschil is het kwaliteit

5 10 2011

De buurt waar ik werk valt niet bepaald de meest florissante te noemen. Dat de scholingsgraad van de bewoners niet fameus is, wordt soms echter weinig subtiel geïllustreerd.

En Frituur Dampoort verbouwd. Het interieur gesloopd, alles geverft, nieuw meubilair geïnstalleert. Kortom: men vernieuwd.

Men zou nog kunnen hopen dat er een dubbel punt ontbreekd (“Vernieuwd: het interieur”), maar dit spandoek volgd gewoon het niveau van de bediening: belabbert. Hoe vernieuwt het interieur zal zijn, zal ik overigens nooit te weten komen. Die belediging op mijn frieten die laatste keer, smaakte niet echt.

Dat de doorsnee Dampoort-ondernemer taalkundig gezien aan het korte eind trekt, het zij zo. Maar ergens vraag ik me toch ook af of de bedrijven die dit soort spandoeken en publiciteitsborden maakt, niet over één geletterde werknemer beschikken? Ergens moet toch iemand stilstaan bij deze flaters?

Maar goed. Het is dag van de leerkracht. Met volle overtuiging blijven we voor juist taalgebruik ijveren, al wil de wereld om ons heen vooralsnog niet mee. Dampuurt University, de grap is uitgewerkt.

Het Spruitige Spreekwoord (4)

28 05 2011

Het is een tijdje geleden – ze was dan ook een jaar uit de running – maar collega Caroline blijft dapper met spreekwoorden spelen. Vandaag zag me – in afwachting van de aanvang van het schoolfeest, nog wat bladeren bij elkaar vegen op de speelplaats. Enige windvlagen maakten het me moeilijk, wat Caroline deed verzuchten: ‘Maar liefje, je veegt tegen de bierkaai!’

Qué? (10)

27 08 2010

Het was een tijdje geleden, maar de laatste maanden sprokkelde ik nog enkele opmerkelijk tv-taalflaters of ander krom, al dan niet ridicuul, taalgebruik bij elkaar.

Een Jan met de pet zag het even niet meer zitten en sloeg enkele uitdrukkingen door elkaar: ‘Het is boven mijn petje aan het groeien!

En om bij petjes te blijven: iemand anders sprak als volgt zijn bewondering uit: ‘Ik kan daar alleen maar mijn hoedje voor afzetten!

Een geschokte voorbijganger was al even in de war: ‘Ik ben er helemaal van onder de voet!

In Komen Eten zorgde het woord ‘charmezanger’ voor verwarring en werd Frank Valentino een ‘sarmezjanger’.

Een fan van Bart Kaell meldde haar vriendin: ‘Bart Kaell komt uit voor zijn outing!

Een niet nader te benoemen presentator beschreef een situatie als volgt: ‘De spanning is hier om te stijgen! Euh, de spanning is hier aan het stijgen. En aan het snijden!

Piet Huysentruyt kan al goed tellen: ‘Aangebrand én slap? Dat zijn drie problemen in één!’

Saartje Vandendriessche tenslotte, altijd goed voor wat praat van niveau: ‘Chapeau voor de schrijvers die ’t geschreven hebben!‘.

Qué? (9)

15 12 2009

De democratisering van de televisie – lees: iedereen kan op tv komen – blijft zich vooral manifesteren in scheef en krom taalgebruik, zoals ik hier al eerder meldde. De voorbije weken vielen me in tal van programma’s die ik vooral niét bekijk, weer enkele geslaagde uitspraken op:

‘Dat zie je zelfs visueel!’ merkte een binnenhuisarchitect in The Block op. Hij kon het anders ook auditief of olfactorisch proberen zien.

Nicky Vernieuwe, jurylid in So You Think You Can Dance, kent haar spreekwoorden: ‘Je hebt je geamuseerd van a tot z!’ kirde ze tegen een kandidaat.

Professionele vaststelllingen ook in Komen Eten, waar een allegaartje aan deelnemers zich graag laat horen. ‘Dat is iets dat tegenwoordig veel meer voorkomt, lesbische vrouwen’.

In Man Bijt Hond trachtte een oma één en ander te minimaliseren: ‘Hij heeft een  beetje met zijn go-cart over het hoofd van zijn broer gereden.’

Jambers vertoonde in herhaling interesse in tatoeages. ‘Waarom zet je je naam op je gezicht? ‘ vraagt hij een man. Even stilte. ‘Goh, waarom zou ik dat er nie op zetten?’
Omdat het gestoord is?

Ook de werkelijkheid heeft zijn momenten, al zijn die vooral vertederend:

Mano, de 4-jarige zoon van collega Natalie, zat te kuchen? ‘Oei, heb je een verkoudheid?’ vraagt zijn mama. ‘Neen, alleen een beetje hoesting’, klinkt het.
Mooi toch?

Diezelfde Mano, op de vraag hoe het op school was: ‘Goed, de juf heeft me vandaag geen pijn gedaan’. Lieve juf.

Qué (8)

25 03 2009

Televisie als bron van vermaak:

Een professioneel sletje geeft uitleg over haar job: ‘Maar ik ga daar verder niet over inwijden’. (Goed bedacht, eerlijk gezegd.)

Een man kijkt terug op zijn leven:’ Ik stond daar moedermens alleen’.

Deze week ook maar eens naar Temptation Island kijken om deze rubriek wat aan te vullen…

Hier meer taalkwesties en brabbeltaal.

Deze bericht lezen-u?

7 12 2008

Op de kantoor van site van film Cinebel:

– Julie, jij niet vergeet d’annoncer het wedstrijd?

– Doet jij het? Ik Nederlandais niet goede.

– Ja, is inderdaadt moeilijke. Wij gaan het samen maken?

– Ensemble être nous fort!cinebel2

Het spruitige spreekwoord (3)

20 10 2008

Mijn collega Caroline blijft scherp uit de hoek komen met al dan niet nonsensicale spreekwoorden: ‘Niets van aantrekken: verticaal aan uw gat lappen!’

Meer hier en hier

Het spruitige spreekwoord (2)

23 09 2008

Caroline liet weer van zich horen: ‘… die valt dan als een bloksteen in slaap!’

Het spruitige spreekwoord

2 04 2008

Sarah: ‘Hier zijn wel veel pittakoten in de straat zeg!’
Caroline:  ‘Ja, ze groeien echt als spruiten aan de muur!’

Ik heb gelijk. Altijd.

15 10 2007

In de loop der jaren heb ik geleerd dat ik niet altijd gelijk heb. Ik geef dat in vele gevallen dan ook zonder problemen toe. En ik tracht niet al te fanatiek dingen te verkondigen waarvan ik niet 100% zeker ben. Al lukt dat niet altijd. Ik ben sowieso al dominant aanwezig.

fiets.jpgFrustrerend is wanneer je gelijk hebt, maar het niet kunt zeggen of aantonen. Zo stak ik vandaag per fiets een drukke weg over langs een – hoe kan het ook anders – oversteekplaats voor fietsers, duidelijk aangegeven met een rode baan. In de verte zag ik een auto aankomen, waarvan ik wel veronderstelde dat hij zou vertragen wanneer hij merkte dat ik wou oversteken. Toch bleef hij zonder vertragen mijn richting uitkomen, maar als fietser moet je sterk in je schoenen staan en dus stak ik toch maar over. Zoals verwacht vertraagde hij dan toch, hoewel duidelijk was dat hij dat eigenlijk niet wou. De chauffeur stak zijn hoofd uit het raampje en riep: ‘Dit is een zebrapad, geen fietspad!’. Toen reed hij door. Ik was even verbouwereerd. Ik bevond me wel degelijk op een oversteekplaats voor fietsers, die zelfs overging in een echt fietspad. De idioot achter het stuur had het volkomen mis. Ik had gelijk. Dat wou ik zo graag kwijt aan die man dat ik even overwoog per fiets de achtervolging in te zetten. Gefrustreerd zette ik mijn weg verder.

boombal-1.jpgOp school werd er over het ‘boombal’ gepraat, een evenement dat mij niets zegt, maar dat is de kwestie niet. Toen ik het woord ‘boombal’ uitsprak, moest één van mijn collega’s heel hard lachen. Uitlachen, zo vond ik, gepikeerd. Zij was er namelijk van overtuigd dat het je dit op z’n Engels uitspreekt, als ‘boembal’. Ook mijn directeur schaarde zich achter deze Engelse uitspraak en daar stond ik dan met mijn bomen. Terwijl ik dit concept als minstens drie jaar zo noem. Ik begon te twijfelen. Ik leerde het begrip kennen van oud-collega Liesbeth, een folk-adept die zich toch niet in deze bewoording zou kunnen vergissen?

Thuis zocht ik het meteen op. Natuurlijk is het boombal. Op zijn Vlaams dus. Wat zou zo’n typisch folkloregedoe nu een Engelse naam hebben? Weer had ik gelijk. En weer had ik niet de kans te repliceren. Dju toch. Pech voor mijn collega’s. Mijn overtuiging kan nu een hele nacht rijpen zodat ik mijn gelijk morgen met des te meer arrogantie in hun gezicht kan zwieren. Laat ze maar lachen.

Qué? (7)

23 06 2007

Marie (11): ‘Wist je dat het nog maar de eerste keer is dat ik naar Werchter mag??!!’

____________________________________________________________

Baris (een leerling): Je zal zien, ik zal mijn map wel meehebben morgen.

Ik (een beetje schamper, want zijn toon staat me niet aan): Ah? Ik ben benieuwd.

Baris: Benieuw maar!

Qué? (5)

23 05 2007

Big Brother (met vervormde stem, u kent dat wel):

‘Wat ga je doen met die 10.000 euro?’

Kandidate:

‘Mij siliconen laten zetten…

Eerder hoorde ik ook dit uit de mond van een kandidate:

‘Wij allemaal dat bed uit en de bolognaise dansen!’

En er snel nog aan toevoegen dat ik dus niét naar dit programma kijk!

De Taal van Thuis (2)

20 01 2007

Gisteren waren vijf minuten Thuis weer voldoende om me de kast op te jagen. Frankietje vertrok namelijk naar ‘het pensionaat’, zoals de ongeletterde werkmens Cois kwam te zeggen. Ook Simonneke, die het tot op dat moment steeds over ‘internaat’ had gehad, bezwoer Frankie vanaf dat moment zijn best te doen ‘op het pensionaat’.

Ik vraag me echt af of die acteurs menen dat ze natuurlijker en realistischer overkomen als ze zulke oubollige woorden in de mond nemen. De loodgieter, de kuisvrouw, de vuilnisman: als ze maar stereotiep neergezet worden als onbeschaafd en plat volk. Simonneke kun je tegenwoordige zelfs al meer en meer betrappen op ”Dat is just’ waar ze vroeger zeker nog ‘juist’ zou gezegd hebben.

Uiteraard is het niet de eerste keer dat ik hierover mijn beklag doe (ook hier), maar de fantastische Els Dottermans, een actrice die zowat alles geloofwaardig kan spelen, zei onlangs in een interview dat dialectsprekende acteurs eigenlijk voor een gemakkelijkheidsoplossing kiezen, want dat je eigenlijk geen dialect nodig hebt om natuurlijk of in dit geval, volks, over te komen. Volgens haar is dialect (en dus geen verkavelingsvlaams) ten hoogste nuttig om de kijker aan het lachen te brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Steph Goossens, die Cois speelt, zo populair is in Vlaanderen. Jammer wel dat je hem desondanks geen acteur kan noemen.

Lees hier meer over de Taal van Thuis.En hier over de absurditeit ervan.

Qué? (3)

26 12 2006

De voorbije weken werden op televisie weer heel wat uitspraken van bedenkelijk niveau geponeerd.

De verschillende niveau’s van nadenken volgens Cynthia Reeckmans, een Miss. ‘Als je een beetje realistisch nadenkt en ook een beetje gewoon nadenkt, …’

Kate Ryan uitte haar bewondering voor Stan Van Samang: ‘Ik was echt favoriet van Stan!’

Dylan, de zoon van Wendy van Wanten, beschreef hoe één van de mogelijke minnaars van zijn moeder flirtte met een serveerster: ‘Hij ging zwaar in versiering…’.

Inge Moerenhout, een soort minasje van alles op televisie, had het over eenheidsworst: ‘Televisie is eenmansworst geworden.’ Haar gesprekspartner hield zich serieus.

Brussels minister Pascal Smets combineerde ongemerkt twee uitdrukkingen: ‘Ze hoeven zich geen schrik te maken’.

En wat te denken van deze prietpraat? ‘Voor mij is het de eerste ervaring waarin ik geconfronteerd word met hoe alles zal zijn.’ Maar wat wil ene Angelo, ooit bekend als The Bachelor, eigenlijk zeggen?

Wij hebben hetzelfde gemeen!‘ kirde een deelneemster aan Undercover Lover.

Vitalski mag afsluiten met een pareltje (dat dus geen misspreeksel is): ‘Laten we een beetje normaal doen. Of laten we abnormaal doen, maar daar andere mensen niet mee lastig vallen!’. Mooie leuze.

Wordt vervolgd!

Qué? (2)

14 12 2006

Samet uitte vandaag zijn bewondering voor iemands tekenkunst: ‘Jij tekent mooier dan internet!’.

En nog eentje van Fatih: ‘Waar woont jouw huis?’

Yasemine deed er nog een mooie bij: ‘Ik ben met de verkeerde voet opgestaan’.’

Qué? (1)

22 06 2006

Nu het televisieseizoen aan zijn einde komt, bied ik u graag een kort overzicht van een aantal ridicule of verkeerde uitspraken die her en der te horen waren.

‘De kans om deez mee te maken’ is op zich slechts in beperkte mate ridicuul. Het is wellicht een uitspraak van een Temptation Island– of Peking Express-deelnemer met een onvermogen om fatsoenlijk Nederlands te spreken. Maar ergerlijk niettemin.

Een chauffeur met strippersambities had het in Jambers over ‘poets om poets’. Of hij iemand ging beetnemen of met zijn poetsvrouw een beurtsysteem had georganiseerd, was niet duidelijk.

”t Is mij beu’. Niet alleen op televisie, ook in het dagelijks leven (of is dat tegenwoordig toch hetzelfde als televisie) hoor je deze compleet foutieve, irriterende uitspraak.

In Man Bijt Hond vertelde een dame iets over zichzelf: ‘Ik ben de kinderverzorgster en ik doe de verzorging van de kindjes’. Als dat niet duidelijk is.

Willy Sommers hanteerde het zelfontworpen woord ‘preutsachtig’.

Koen Wauters bedacht het werkwoord ‘foutkeuren’, zoals in de zin: ‘Ik moet het antwoord foutkeuren!’.

Een kandidaat van Temptation Island vond dat zijn date wel een ‘downpuntje‘ had.

Wordt zeker en vast vervolgd!
%d bloggers liken dit: